Podáme Vám pomocnú ruku Pomoc obetiam trestných činov Spoločne nájdeme riešenie Vášho problému

Poskytneme Vám pomoc ak ste sa stali obeťou týchto trestných činov:

 • ublíženie na zdraví, napr. pri autonehode
 • krádež
 • podvod
 • domáce násilie
 • napadnutie
 • nevyplatenie výživného
 • znásilnenie
 • nevyplatenie mzdy a odstupného
 • zanedbanie zdravotnej starostlivosti
 • kyberšikana

Centrum podpory VIDIA, n.o.

Nezisková organizácia Centrum podpory VIDIA, n.o. bola založená v roku 2017za účelom poskytovania podpory a pomoci obetiam trestných činov v rámci zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. V roku 2021 získala akreditáciu Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci takýmto obetiam. Poskytuje právnu, sociálnu a psychologickú pomoc nie len obetiam trestných činov, ale aj ich rodinám.

Pomôžeme Vám:

 • zorientovať sa v právach obetí trestných činov
 • zorientovať sa v možnostiach riešenia situácie
 • poskytneme Vám odbornú právnu, sociálnu, psychologickú pomoc
 • v prípade potreby Vám sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc

Flexibilita

Za základné zásady pri plnení účelu tohto projektu a poskytovaní pomoci obetiam trestných činov považujeme flexibilitu dostupnosti poskytovaných služieb, z uvedeného dôvodu poskytujeme služby prostredníctvom online komunikácie, telefonicky a formou osobných stretnutí, teda klient má možnosť vybrať si spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.

Individuálnosť

reflektujeme na potreby jednotlivca a je nám zrejmé, že každý prípad je iný a potrebuje individuálne riešenie

Účelnosť

poskytovaných služieb a ich adresnosť, naši spolupracovníci už pri prvom kontakte pomocou predpripraveného personalizovaného dotazníka zisťujú potrebu a primeranosť poskytovaných služieb a následne inštruujú klienta.

Komplexnosť

poskytovaných služieb a to vo forme právnych služieb, služieb psychológa a sociálneho pracovníka, poskytovaná s ohľadom na všetky potreby obete zahŕňajúca osobnú intervenciu pracovníkov v procese poskytovania služieb.

TOP