Podáme Vám pomocnú ruku Pomoc obetiam trestných činov Spoločne nájdeme riešenie Vášho problému

O nás

Nezisková organizácia Centrum podpory VIDIA n. o. bola založená v roku 2017 primárne za účelom poskytovania podpory a pomoci obetiam trestných činov v rámci zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. Myšlienka zakladateliek vznikla zo záujmu o danú agendu z právneho hľadiska a reálna forma poskytovania poradenstva vo forme prevažne pro bono prostredníctvom praxe zakladateliek neziskovej organizácie. Po prijatí zákona o obetiach trestných činov osobné rozhodnutie predstavovalo zámer ako z už vykonávanú formu právnej pomoci efektívnejšie realizovať prostredníctvom subjektu, ktorý bude spôsobilý zastrešiť nie len právnu, ale aj psychologickú a sociálnu pomoc v konkrétnych životných situáciách klientov.

Zameriavame sa

  • ochrana a podpora obetí trestných činov
  • poskytovanie sociálnej pomoci
  • sociálna práca a poradenstvo
  • psychologické poradenstvo
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • poskytovanie informácií o právach obete

Flexibilita

Za základné zásady pri plnení účelu tohto projektu a poskytovaní pomoci obetiam trestných činov považujeme flexibilitu dostupnosti poskytovaných služieb, z uvedeného dôvodu poskytujeme služby prostredníctvom online komunikácie, telefonicky a formou osobných stretnutí, teda klient má možnosť vybrať si spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.

Individuálnosť

reflektujeme na potreby jednotlivca a je nám zrejmé, že každý prípad je iný a potrebuje individuálne riešenie

Účelnosť

poskytovaných služieb a ich adresnosť, naši spolupracovníci už pri prvom kontakte pomocou predpripraveného personalizovaného dotazníka zisťujú potrebu a primeranosť poskytovaných služieb a následne inštruujú klienta.

Komplexnosť

poskytovaných služieb a to vo forme právnych služieb, služieb psychológa a sociálneho pracovníka, poskytovaná s ohľadom na všetky potreby obete zahŕňajúca osobnú intervenciu pracovníkov v procese poskytovania služieb.

TOP